1. Αινείτε τον Κύριον. Αινείτε, δούλοι του Κυρίου, αινείτε το όνομα του Κυρίου.
  2. Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος.
  3. Από ανατολών ηλίου έως δυσμών αυτού, ας αινήται το όνομα του Κυρίου.
  4. Ο Κύριος είναι υψηλός επί πάντα τα έθνη· επί τους ουρανούς είναι η δόξα αυτού.
  5. Τις ως Κύριος ο Θεός ημών; ο κατοικών εν υψηλοίς·
  6. Ο συγκαταβαίνων διά να επιβλέπη τα εν τω ουρανώ και τα εν τη γή·
  7. ο εγείρων από του χώματος τον πτωχόν και από της κοπρίας ανυψών τον πένητα,
  8. διά να καθίση αυτόν μετά των αρχόντων, μετά των αρχόντων του λαού αυτού·
  9. ο κατοικίζων την στείραν εν οίκω, μητέρα ευφραινομένην εις τέκνα. Αλληλούϊα.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ell/19/113/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.