1. Fısıh ve Mayasız Ekmek Bayramına iki gün kalmıştı. Başkâhinlerle din bilginleri İsayı hileyle tutuklayıp öldürmenin bir yolunu arıyorlardı.
 2. «Bayramda olmasın, yoksa halk arasında kargaşalık çıkar» diyorlardı.
 3. İsa Beytanyada cüzamlı Simunun evinde sofrada otururken yanına bir kadın geldi. Kadın kaymaktaşından bir kap içinde çok değerli, saf hintsümbülü yağı getirmişti. Kabı kırarak yağı Onun başına döktü.
 4. Bazıları buna kızdılar; birbirlerine, «Bu yağ niçin böyle boş yere harcandı? Üç yüz dinardan fazlaya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi» diyerek kadını azarlamaya başladılar.
 5. «Kadını rahat bırakın» dedi İsa. «Neden üzüyorsunuz onu? Benim için güzel bir şey yaptı.
 6. Yoksullar her zaman aranızdadır, dilediğiniz anda onlara yardım edebilirsiniz; ama ben her zaman aranızda olmayacağım.
 7. Kadın elinden geleni yaptı, beni gömülmeye hazırlamak üzere daha şimdiden bedenimi yağladı.
 8. Size doğrusunu söyleyeyim, Müjde dünyanın neresinde duyurulursa, bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak.»
 9. Bu arada Onikilerden biri olan Yahuda İskariot, İsayı ele vermek amacıyla başkâhinlerin yanına gitti.
 10. Onlar bunu işitince sevindiler, Yahudaya para vermeyi vaat ettiler. O da İsayı ele vermek için fırsat kollamaya başladı.
 11. Fısıh kurbanının kesildiği Mayasız Ekmek Bayramının ilk günü öğrencileri İsaya, «Fısıh yemeğini yemen için nereye gidip hazırlık yapmamızı istersin?» diye sordular.
 12. O da öğrencilerinden ikisini şu sözlerle önden gönderdi: «Kente gidin, orada su testisi taşıyan bir adam çıkacak karşınıza. Onu izleyin.
 13. Adamın gideceği evin sahibine şöyle deyin: ‹Öğretmen, öğrencilerimle birlikte Fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede? diye soruyor.›
 14. Ev sahibi size üst katta döşenmiş, hazır büyük bir oda gösterecek. Orada bizim için hazırlık yapın.»
 15. Öğrenciler yola çıkıp kente gittiler. Her şeyi, İsanın kendilerine söylediği gibi buldular ve Fısıh yemeği için hazırlık yaptılar.
 16. Akşam olunca İsa Onikilerle birlikte geldi.
 17. Sofraya oturmuş yemek yerlerken İsa, «Size doğrusunu söyleyeyim» dedi, «Sizden biri, benimle yemek yiyen biri bana ihanet edecek.»
 18. Onlar da kederlenerek birer birer kendisine, «Beni demek istemedin ya?» diye sormaya başladılar.
 19. İsa onlara, «Onikilerden biridir, ekmeğini benimle birlikte sahana batırandır» dedi.
 20. «Evet, İnsanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor, ama İnsanoğluna ihanet edenin vay haline! O adam hiç doğmamış olsaydı, kendisi için daha iyi olurdu.»
 21. İsa yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve, «Alın, bu benim bedenimdir» diyerek öğrencilerine verdi.
 22. Sonra bir kâse alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti.
 23. «Bu benim kanım» dedi İsa, «Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır.
 24. Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrının Egemenliğinde tazesini içeceğim o güne dek, asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim.»
 25. İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağına doğru gittiler.
 26. Bu arada İsa öğrencilerine, «Hepiniz sendeleyip düşeceksiniz» dedi. «Çünkü şöyle yazılmıştır: ‹Çobanı vuracağım, Koyunlar darmadağın olacak.›
 27. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celileye gideceğim.»
 28. Petrus Ona, «Herkes sendeleyip düşse bile ben düşmem» dedi.
 29. «Sana doğrusunu söyleyeyim» dedi İsa, «Bugün, bu gece, horoz iki kez ötmeden sen beni üç kez inkâr edeceksin.»
 30. Ama Petrus üsteleyerek, «Seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkâr etmem» dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi.
 31. Sonra Getsemani denilen yere geldiler. İsa öğrencilerine, «Ben dua ederken siz burada oturun» dedi.
 32. Petrusu, Yakupu ve Yuhannayı yanına aldı. Hüzünlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı.
 33. Onlara, «Ölesiye kederliyim» dedi. «Burada kalın, uyanık durun.»
 34. Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. «Mümkünse o saati yaşamayayım» dedi.
 35. «Abba, Baba, senin için her şey mümkün, bu kâseyi benden uzaklaştır. Ama benim değil, senin istediğin olsun.»
 36. Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrusa, «Simun» dedi, «Uyuyor musun? Bir saat uyanık kalamadın mı?
 37. Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız. Ruh isteklidir, ama beden güçsüzdür.»
 38. Yine uzaklaştı, aynı sözleri tekrarlayarak dua etti.
 39. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. İsaya ne diyeceklerini bilemiyorlardı.
 40. İsa üçüncü kez yanlarına döndü, «Hâlâ uyuyor, dinleniyor musunuz?» dedi. «Yeter! Saat geldi. İşte İnsanoğlu günahkârların eline veriliyor.
 41. Kalkın, gidelim. İşte bana ihanet eden geldi!»
 42. Tam o anda, İsa daha konuşurken, Onikilerden biri olan Yahuda çıkageldi. Yanında başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı bir kalabalık vardı.
 43. İsaya ihanet eden Yahuda, «Kimi öpersem, İsa Odur. Onu tutuklayın, güvenlik altına alıp götürün» diye onlarla sözleşmişti.
 44. Gelir gelmez İsaya yaklaştı, «Rabbî» diyerek Onu öptü.
 45. Onlar da İsayı yakalayıp tutukladılar.
 46. İsanın yanında bulunanlardan biri kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu.
 47. İsa onlara, «Niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz?» dedi.
 48. «Her gün tapınakta, yanıbaşınızda öğretiyordum, beni tutuklamadınız. Ama bu, Kutsal Yazılar yerine gelsin diye oldu.»
 49. O zaman öğrencilerinin hepsi Onu bırakıp kaçtı.
 50. İsanın ardından sadece keten beze sarınmış bir genç gidiyordu. Bu genç de yakalandı.
 51. Ama keten bezden sıyrılıp çıplak olarak kaçtı.
 52. İsayı görevli başkâhine götürdüler. Bütün başkâhinler, ileri gelenler ve din bilginleri de orada toplandı.
 53. Petrus, İsayı başkâhinin avlusunun içine kadar uzaktan izledi. Avluda nöbetçilerle birlikte ateşin başında oturup ısınmaya başladı.
 54. Başkâhinler ve Yüksek Kurulun öteki üyeleri, İsayı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı tanık arıyor, ama bulamıyorlardı.
 55. Birçok kişi Ona karşı yalan yere tanıklık ettiyse de, tanıklıkları birbirini tutmadı.
 56. Bazıları kalkıp Ona karşı yalan yere şöyle tanıklık ettiler: «Biz Onun, ‹Elle yapılmış bu tapınağı yıkacağım ve üç günde, elle yapılmamış başka bir tapınak kuracağım› dediğini işittik.»
 57. Ama bu noktada bile tanıklıkları birbirini tutmadı.
 58. Sonra başkâhin topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsaya, «Hiç yanıt vermeyecek misin? Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar?» diye sordu.
 59. Ne var ki, İsa susmaya devam etti, hiç yanıt vermedi. Başkâhin Ona yeniden, «Yüce Olanın Oğlu Mesih sen misin?» diye sordu.
 60. İsa, «Benim» dedi. «Ve sizler, İnsanoğlunun Kudretli Olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz.»
 61. Başkâhin giysilerini yırtarak, «Artık tanıklara ne ihtiyacımız var?» dedi. «Küfürü işittiniz. Buna ne diyorsunuz?» Hepsi İsanın ölüm cezasını hak ettiğine karar verdiler.
 62. Bazıları Onun üzerine tükürmeye, gözlerini bağlayarak Onu yumruklamaya başladılar. «Haydi, peygamberliğini göster!» diyorlardı. Nöbetçiler de Onu aralarına alıp tokatladılar.
 63. Petrus aşağıda, avludayken, başkâhinin hizmetçi kızlarından biri geldi. Isınmakta olan Petrusu görünce onu dikkatle süzüp, «Sen de Nasıralı İsayla birlikteydin» dedi.
 64. Petrus ise bunu inkâr ederek, «Senin neden söz ettiğini bilmiyorum, anlamıyorum» dedi ve dışarıya, dış kapının önüne çıktı. Bu arada horoz öttü.
 65. Hizmetçi kız Petrusu görünce çevrede duranlara yine, «Bu adam onlardan biri» demeye başladı.
 66. Petrus tekrar inkâr etti. Çevrede duranlar az sonra Petrusa yine, «Gerçekten onlardansın; sen de Celilelisin» dediler.
 67. Petrus kendine lanet okuyup ant içerek, «Sözünü ettiğiniz o adamı tanımıyorum» dedi.
 68. Tam o anda horoz ikinci kez öttü. Petrus, İsa'nın kendisine, «Horoz iki kez ötmeden beni üç kez inkâr edeceksin» dediğini hatırladı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/tur/41/14/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.