1. Surların onarımı bitip kapılar yerine takıldıktan sonra, kapı nöbetçileri, ezgiciler ve Levililer göreve atandı.
 2. Kardeşim Hananiyle kale komutanı Hananyayı Yeruşalime yönetici atadım. Hananya güvenilir bir kişiydi. Çoğu insandan daha çok Tanrıdan korkardı.
 3. Onlara, «Güneş ortalığı ısıtıncaya kadar Yeruşalim kapıları açılmasın» dedim, «Kapı nöbetçileri görev başındayken kapıları kapalı tutsunlar. Kapıları siz sürgüleyin ve Yeruşalimde oturanlara nöbet görevi verin. Bazıları bu görevi yapsın, bazıları da evlerinin çevresinde nöbet tutsun.»
 4. Yeruşalim geniş, büyük bir kentti, ama nüfusu azdı. İçindeki evler henüz onarılmamıştı.
 5. Tanrım soylarına göre halkın sayımı yapılabilsin diye soyluları, yetkilileri ve bütün halkı toplamamı istedi. Sürgünden ilk dönenlerin soy kütüğünü buldum. İçinde şunlar yazılıydı:
 6. Babil Kralı Nebukadnessarın sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahudadaki kendi kentlerine döndü.
 7. Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Azarya, Raamya, Nahamani, Mordekay, Bilşan, Misperet, Bigvay, Nehum ve Baananın önderliğinde geldiler. Sürgünden dönen İsraillilerin sayıları şöyleydi:
 8. Paroşoğulları: 2172
 9. Şefatyaoğulları: 372
 10. Arahoğulları: 652
 11. Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2818
 12. Elamoğulları: 1254
 13. Zattuoğulları: 845
 14. Zakkayoğulları: 760
 15. Binnuyoğulları: 648
 16. Bevayoğulları: 628
 17. Azgatoğulları: 2322
 18. Adonikamoğulları: 667
 19. Bigvayoğulları: 2067
 20. Adinoğulları: 655
 21. Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98
 22. Haşumoğulları: 328
 23. Besayoğulları: 324
 24. Harifoğulları: 112
 25. Givonlular: 95
 26. Beytlehemliler ve Netofalılar: 188
 27. Anatotlular: 128
 28. Beytazmavetliler: 42
 29. Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743
 30. Ramalılar ve Gevalılar: 621
 31. Mikmaslılar: 122
 32. Beytel ve Ay kentlerinden olanlar: 123
 33. Öbür Nevo Kentinden olanlar: 52
 34. Öbür Elam Kentinden olanlar: 1254
 35. Harimliler: 320
 36. Erihalılar: 345
 37. Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 721
 38. Senaalılar: 3930
 39. Kâhinler: Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973
 40. İmmeroğulları: 1052
 41. Paşhuroğulları: 1247
 42. Harimoğulları: 1017
 43. Levililer: Kadmiel ve Hodeva soyundan gelen Yeşuoğulları: 74
 44. Ezgiciler: Asafoğulları: 148
 45. Tapınak kapı nöbetçileri: Şallumoğulları, Ateroğulları, Talmonoğulları, Akkuvoğulları, Hatitaoğulları, Şovayoğulları: 138
 46. Tapınak görevlileri: Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,
 47. Kerosoğulları, Siaoğulları, Padonoğulları,
 48. Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Şalmayoğulları,
 49. Hananoğulları, Giddeloğulları, Gaharoğulları,
 50. Reayaoğulları, Resinoğulları, Nekodaoğulları,
 51. Gazzamoğulları, Uzzaoğulları, Paseahoğulları,
 52. Besayoğulları, Meunimoğulları, Nefişesimoğulları,
 53. Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,
 54. Baslitoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,
 55. Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,
 56. Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.
 57. Süleymanın kullarının soyu: Sotayoğulları, Soferetoğulları, Peridaoğulları,
 58. Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,
 59. Şefatyaoğulları, Hattiloğulları, Pokeret-Hassevayimoğulları, Amonoğulları.
 60. Tapınak görevlileriyle Süleymanın kullarının soyundan olanlar: 392
 61. Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addon ve İmmerden dönen, ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrailden geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır:
 62. Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 642
 63. Kâhinlerin soyundan: Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillayın kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan Barzillayın oğulları.
 64. Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıt bulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı.
 65. Vali, Urim ile Tummimi kullanan bir kâhin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.
 66. Bütün halk toplam 42 360 kişiydi.
 67. Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle, kadınlı erkekli 245 ezgici, 736 at, 245 katır, 435 deve, 6 720 eşek vardı.
 68. Bazı aile başları onarım işi için bağışta bulundu: Vali hazineye 1 000 darik altın, 50 çanak, 530 kâhin mintanı bağışladı.
 69. Bazı aile başları da iş için hazineye 20 000 darikfı altın, 2 200 mina gümüş verdiler.
 70. Halkın geri kalanı ise, toplam 20 000 darikfı altın, 2 000 mina gümüş ve 67 kâhin mintanı verdi.
 71. Kâhinler, Levililer, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri, ezgiciler, sıradan insanlar ve bütün İsrailliler kentlerine yerleştiler.

Постоянная ссылка на эту страницу bibleonline.ru/bible/tur/16/07/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2019