1. I nałożył król Aswerus podatek na kraj i na wyspy morza.
 2. A wszystkie dzieła jego potęgi i jego mocy, i opis wielkości Mardocheusza, którego król uczynił wielkim czyż te sprawy nie są zapisane w księdze kronik królów Medów i Persów?
 3. Albowiem Żyd Mardocheusz był drugim po królu Aswersie i wielkim w oczach Żydów, i umiłowanym przez mnóstwo braci swoich. Troszczył się o dobro swego ludu i zabiegał o szczęście całego swojego narodu.
 4. I rzekł Mardocheusz: Przez Boga to się stało:
 5. Wspomniałem sobie bowiem sen, który miałem o tych sprawach: nic w nim nie było na próżno:
 6. małe źródło, które stało się rzeką, potem było światło i słońce, i woda wielka. Rzeką tą jest Estera, którą poślubił król i uczynił królową.
 7. A dwa smoki to jestem ja i Haman,
 8. narodami zaś są ci, którzy zgromadzili się, aby wygładzić imię Żydów.
 9. A naród mój to Izrael, który wołał do Boga i został ocalony. Pan ocalił naród swój i uwolnił nas Pan ze wszystkich nieszczęść, i uczynił Bóg znaki i cuda, jakie nie działy się wśród pogan.
 10. W tym celu sporządził dla losy: jeden dla ludu Bożego, a drugi dla narodów pogańskich.
 11. Oba te losy przyszły na godzinę i czas, i na dzień sądu wszystkich narodów przed oblicze Boga.
 12. Bóg zaś wspomniał na lud swój i oddał sprawiedliwość dziedzictwu swemu.
 13. I będą dla nich owe dni w miesiącu Adar, czternastego i piętnastego tegoż miesiąca, dniami zgromadzenia i radości, i wesołości przed obliczem Boga według pokoleń na wieki w Jego narodzie izraelskim.
 14. W czwartym roku panowania Ptolemeusza i Kleopatry przynieśli Dozyteusz, który uważał się za kapłana i lewitę, i Ptolemeusz, syn jego powyższy list dotyczący Frurai, który — jak powiadają — jest wiarygodny. Przetłumaczył go Lizymach, syn Ptolemeusza z Jerozolimy. W czwartym roku panowania Ptolemeusza i Kleopatry przynieśli Dozyteusz, który uważał się za kapłana i lewitę, i Ptolemeusz, syn jego powyższy list dotyczący Frurai, który — jak powiadają — jest wiarygodny. Przetłumaczył go Lizymach, syn Ptolemeusza z Jerozolimy.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/17/11/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.